Sogeti is onderdeel van Cap Gemini en hoort tot de belangrijkste ICT-dienstverleners van Nederland. Het bedrijf legt zich al 40 jaar toe op het ontwerpen, realiseren, inrichten en managen van stabiele en betrouwbare ICT-oplossingen. Daarmee bedient Sogeti klanten in de top 200 van het Nederlandse bedrijfsleven.

Aan Dietwee is nu de taak om die onderscheidende kracht van Sogeti tot uitdrukking te brengen in een vernieuwde merkidentiteit en een nieuw communicatieconcept. De nieuwe identiteit en communicatie zullen beter uitdrukking geven aan de strategische doelstelling en de krachtige interne structuur van de organisatie.

Make it real.