De feiten van de Vrede van Utrecht in 2010

De politiek riep de culturele sector in 2010 op zich te verantwoorden; relevantie moet bewezen worden en subsidies verdient. Stichting de Vrede van Utrecht wil inzichtelijk maken dat ze aan die eisen kan voldoen.

Harde cijfers van bezoekersaantallen, deelnemers en activiteiten maken de resultaten en daarmee het belang van de organisatie zichtbaar. Deze cijfers hebben een prominente aanwezigheid in het 128 pagina's tellende boek. Paginavullende infographics van grote, plompe cijfers sluiten elk hoofdstuk af.

Maar het jaarverslag laat ook een andere kant zien, die wellicht zelfs belangrijker is; de niet-meetbare resultaten. In tekst en in paginagrootte foto's wordt duidelijk wat de status quo is van de plannen en doelen van het afgelopen jaar en ambities op lange termijn.

Vrede van Utrecht - jaarverslag 2010
Vrede van Utrecht - jaarverslag 2010
Vrede van Utrecht - jaarverslag 2010
Vrede van Utrecht - jaarverslag 2010
Vrede van Utrecht - jaarverslag 2010
Make it real.