Goeie Peer is een online platform dat consumenten stimuleert, met behulp van hun slimme meter, energie te besparen in ruil voor duurzame cadeaus. Bedrijven, woningcorporaties en lokale overheden kunnen zich als partner aansluiten bij het platform.

Goeie Peer is een initiatief van milieuorganisatie Natuur & Milieu en de netbeheerders Enexis en Liander. Dietwee ontwikkelde samen met de opdrachtgevers de visuele identiteit en de verschillende uitingen voor Goeie Peer, waaronder brochures en de website zelf. Daarvoor is gezocht naar een enthousiasmerende stijl die zowel het speelse als het duurzame karakter van het platform onderstreept.

De website van Goeie Peer biedt deelnemers de mogelijkheid hun actuele energieverbruik te bekijken. Via het platform kunnen zij ook in contact treden met andere deelnemers om bijvoorbeeld besparingstips uit te wisselen. Een spaarsysteem en maandelijkse prijzen houden de deelnemers actief. Goeie Peer begint in het voorjaar van 2013 met een pilot voor geselecteerde klanten van Enexis en Liander.

NAT-goeie-peer-website-10-1
NAT-goeie-peer-website-10-2
NAT-goeie-peer-website-10-3
NAT-goeie-peer-merchandise-11-1
NAT-goeie-peer-merchandise-11-2
Make it real.