Dutch Designers Magazine Dude Dude is het kwartaalblad dat een inkijk geeft in de wereld van de ontwerpers, in hoe zij denken en werken, in wat ze fascineert en inspireert, in hun vak, carrière, keuzes, kennis en vaardigheden. Dude is de opvolger van het maandelijkse ledenblad Vormberichten over ontwerpen en ondernemen. Met het op de markt brengen van Dude verkent de BNO een nieuwe rol als uitgever en richt de vereniging zich nog explicieter naar buiten. Het nieuwe magazine is voor het eerst ook verkrijgbaar voor niet-leden, en is – ondanks of misschien juist dankzij de creatieve en zakelijke inside information – zelfs relevant te noemen voor niet-designers, zoals de opdrachtgevers van ontwerpers. In elke editie staat een 'dude' in het middelpunt van de aandacht. Deze hoofdpersoon, een ontwerper of iemand die binnen het ontwerpvak relevant is, draagt het nummer als gesprekspartner in het hoofdinterview – waaruit de thematiek van het nummer verder wordt afgeleid – en in de rol van gastredacteur die helpt de inhoud verder in te vullen.

Make it real.